Klinické zhodnotenie ionizačnej kefky

 

IONICKISS ORIGINAL je prvá ionizačná kefka, ktorá generuje záporné ióny, a tým narúša iónovú väzbu medzi plakom a povrchom zuba. Zubný povlak je tak od zuba odpudzovaný smerom k hlavici kefky. Štúdia* preukazuje, že s ionizačnou kefkou sú zuby o 48% čistejšie, a to aj v ťažko prístupných miestach. Bol tiež preukázaný významný vplyv na celkové zdravie ďasien.

Pre štúdiu* bolo vybraných celkom 71 účastníkov (zamestnanci a pacienti z fakulty Marquette University USA). Účastníci boli poučení o správnom držaní zubnej kefky a upozornení na nutnosť výmeny hlavice každé štyri týždne. Ďalej aby si čistili zuby aspoň dvakrát denne obvyklou technikou a aby počas štúdie nepoužívali žiadne výplachy, ktoré by mohli ovplyvniť množstvo povlaku v ústach.

Meranie zápalu ďasien a indexu plaku prebiehalo v úvode štúdie a ďalej potom po troch a šiestich mesiacoch. Predvolená úroveň stavu sledovaných bola porovnateľná.

Účastníkom boli rozdané manuálne ionizačné kefky IONICKISS ORIGINAL spolu so SOFT hlavicami. Štúdia* prebiehala ako dvojito zaslepená - vedci ani účastníci nevedeli, či ich zubná kefka obsahuje nabitú alebo nenabitú batériu. Teda či pri konkrétnej kefke ionizácia prebieha alebo nie.

Na konci klinickej fázy štúdie došlo k odhaleniu kefiek s aktívnou a neaktívnou batériou. Zo 71 vybraných subjektov ich štúdiu dokončilo 64.

Po šiestich mesiacoch užívania ionizačnej kefky IONICKISS ORIGINAL SOFT odhalila štúdia jasne priaznivý účinok na mieru zubného povlaku a zápalu ďasien. Celkové zlepšenie zdravia ďasien bolo v testovanej skupine 51,87 % a v kontrolnej skupine 30,18 %.

 

 

  

*) Klinické zhodnotenie ionizačnej zubnej kefky pri odstraňovaní povlaku a zníženie gingivitídy (anglicky) (november 1996), University of Marquette, School of Dentistry: Ronald L. Van Swol, Donald E. Van Scotter, Jeffrey J. Pucher, Andrew R. Dentino