Dentálna hygienička a zubný lekár sú v starostlivosti o pacienta na jednej lodi

Alfadent

Dentálna hygienička pripravuje zubnému lekárovi kvalitnejšie podmienky pre jeho samotné ošetrenie. Starostlivosť dentálnej hygieničky predlžuje životnosť nielen vlastných zubov, ale aj protetických prác (zubných náhrad, mostíkov, koruniek) a zubných výplní.

Malý príklad - ak máte zápal ďasien a krvácajú vám ďasná, lekár nie je technicky schopný zhotoviť kvalitnú „bielu“ fotokompozitnú výplň, pretože na to potrebuje zaistiť suché prostredie, čo sa nedá pri stále krvácajúcom ďasne.

Zubný lekár bez „vlastnej“ dentálnej hygieničky by mal vyplniť ideálne papierovú žiadanku „odporúčanie na ošetrenie DH“ a v prípade potreby zaslať aj röntgenové snímky. Funguje to podobne, ako keď vás praktický lekár odosiela ku špecialistovi, napríklad na kardiológiu. Stomatológ pacienta týmto spôsobom odošle, deleguje do starostlivosti dentálnej hygieničky, ktorú si pacient nájde sám. Nájsť ju môže napríklad cez mapu dentálnych hygieničiek a hygienikov na Asociácii dentálnych hygieničiek SR. Niektoré špecifické úkony dokonca nemôže hygienička robiť sama od seba, ale mala by na ne mať odporúčanie od zubného lekára.

Zubný lekár s „vlastnou“ dentálnou hygieničkou často pracuje v úzkej spolupráci na jednom pracovisku. Využívajú spoločnú zdravotnú dokumentáciu, röntgenové snímky a môžu vzájomne konzultovať prístup k pacientovi. Často je možné spojiť do jednej návštevy preventívnu prehliadku s dentálnou hygienou. Môže to byť ale aj dentálna hygienička, ktorá pracuje vo svojej vzdialenej ordinácii a prijíma pacientov od spolupracujúcich lekárov.
Dentálna hygienička pacienta vyšetrí, navrhne liečbu a postup ošetrenia, vykoná jednotlivé výkony. Následne by mala informovať ošetrujúceho lekára o postupe ošetrenia a dosiahnutých výsledkoch, a to najčastejšie písomnou „lekárskou“ správou, ktorú v rámci zachovania zásad GDPR odosiela po pacientovi. V prípade nejasností konzultuje ďalší postup so zubným lekárom. Tento spôsob vzájomnej komunikácie je zložitejší, ale prispieva k tímovej spolupráci a vedie k posilneniu vzájomnej dôvery lekára a dentálnej hygieničky.

Vždy je dôležité, aby k sebe obe profesie boli ústretové, pristupovali k sebe s obojstrannou úctou a mali na pamäti spoločný cieľ, teda blaho pacienta. Pacienti často vnímajú dentálnu hygienu ako službu, a nie ako zdravotnícky úkon. Striedajú pracoviská dentálnej hygieny, podľa svojich momentálnych preferencií, orientujú sa podľa ceny a nakupujú ju na zľavových portáloch. To si ale môžu dovoliť klienti, ktorí sú zdraví a využívajú dentálnu hygienu ako kozmetické služby na skrášlenie svojho úsmevu a udržanie jeho zdravia. Klienti, ktorí už majú nejaký zdravotný problém sa stávajú pacientmi a nutne potrebujú svoj problém liečiť. V tomto prípade je ideálne zveriť sa do rúk tímu skúsených dentálnych odborníkov, ktorí efektívne spolupracujú a urobia pre liečbu maximum.

Svojim zubom tiež preukážete veľkú službu najmä pravidelnou a starostlivou domácou starostlivosťou, napríklad s použitím ionizačných kefiek IONICKISS.

Veľká vďaka patrí autorke článku: pani Anete Stryjovej, DiS.

Máte nejaké otázky z oblasti dentálnej hygieny? Neváhajte sa na Anetu Stryjovú obrátiť. Rada vám poskytne odborné konzultácie tu. (poradna@ionickiss.cz)