Ako používať zubnú kefku IONICKISS

Popis IONICKISS ionizačnej zubnej kefky

brush-description

  1. VLÁKNA - IONICKISS zubné kefky sú vyrobené z najkvalitnejších materiálov. Kvalitné vlákna odstránia každú nečistotu.


  2. IONICKISS výmenné zubné hlavice - Výmenná hlavica zaistí dlhú životnosť vášej kefky. Keď je opotrebovaná, jednoducho ju vymeňte za novú a vaša kefka je pripravená na použitie ako v deň, kedy ste ju zakúpili.


  3. IONIPAD (kovový pásik) - je miesto, ktorého sa musí človek dotýkať pri čistení zubov vlhkou rukou/prstom, aby došlo ku generovaniu iónov, ktoré rušia iónovú väzbu medzi povrchom zubu a povlakom.


  4. TLAČIDLO NA TESTOVANIE BATÉRIE - Stlačte tlačidlo na testovanie stavu batérie spravidla raz až dvakrát týždenne, aby ste overili, či batéria funguje. Batéria vydrží minimálne 1 rok pri bežnom užívaní. Ak svieti led svetlo, batéria funguje a ionizácia prebieha. Ak nesvieti, vymeňte kefku.

 

 

 

  

 

Ako správne používať ionizačnÚ kefku IONICKISS

Krok 1:

how-to-use-1

Vlhkým prstom sa dotknite kovového pásika IONIPAD a zvýšite tak tok generovanie iónov.Keď si čistíte zuby, vždy držte prst na kovovom pásiku IONIPAD.

Krok 2:

how-to-use-2

Ak chcete sňať výmennú hlavicu kefky, podržte kefku jednou rukou a hlavicou otáčajte jemným pohybom druhou rukou. Až hlavica povolí tak ju odstráňte smerom dolu.

Nasaďte novú zubnú hlavicu na kovovú tyčinku a zacvaknite ju ku kefke.

Krok 3:

how-to-use-3

Pri použití zubnej pasty môže dochádzať k usadzovaniu pasty v medzerách medzi kefkou a zubnou hlavicou.

Kedykoľvek je to možné, očistite hlavicu kefky a kovovú tyčinku.

Krok 4:

how-to-use-4

Stlačením tlačidla IONITEST skontrolujete stav batérie. Kontrolu stačí vykonávať 1-2 krát  týždenne. Tlačidlo nestláčajte pri čistení zubov.

Ak sa rozsvieti LED svetlo, kefka má dostatok energie k procesu ionizácie, a je teda plne funkčná. Ak svetlo prestane svietiť, je nutné vymeniť kefku za novú.

Batéria vydrží minimálne 1 rok pri bežnom používaní.

Pri čistení zubov dieťaťa rodičom je potrebné zaistiť kontakt dieťaťa a rodiča vzájomným dotykom na pokožke (napr. držaním za ruku alebo pridržaním čeľuste), tak aby sa uzavrel elektrický okruh a ionizácia fungovala správne.