Podmienky ochrany osobných údajov

Zásady práce s vašimi údajmi

Sme spoločnosť:ORTUS HEALTH s.r.o.
IČO: 087 54 039
DIČ: CZ08754039
so sídlom: Nad Oborou 514, 252 42 Jesenice - Osnice
zapísané na Mestskom súde v Prahe, sp. Zn. C 32457

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach https://www.ionickiss.sk. 

Na predaj tovaru a prevádzku našich webových stránok spracovávame niektoré osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“)

I. Spracovanie osobných údajov 

A.    Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Pokiaľ nás kontaktujete cez kontaktný formulár, budeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré v ňom uvediete. Sú to: Meno a priezvisko, e-mailová adresa a prípadné iné informácie, ktoré nám oznámite v texte správy zaslanej cez kontaktný formulár.

Z akého dôvodu? Kontaktujeme vás cez ne pre ďalšiu dohodu ohľadom nášho tovaru.

Na základe akého právneho dôvodu?Ide o spracovanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovania o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše dáta budeme spracovávať najdlhšie 10 rokov od našej poslednej komunikácie.

B. Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo.
 
Z akého dôvodu?
Osobné údaje potrebujeme spracovať, aby sme splnili našu zmluvu - dodali vám náš tovar. Cez kontaktné údaje s vami budeme tiež komunikovať ohľadom stavu vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo vašich otázok.
Osobné údaje budeme ďalej spracovávať na splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo zákona (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií).
Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?
Ide o spracovanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.
Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?
Po dobu plnenia našej služby a potom 10 rokov od posledného poskytnutia takej služby alebo dodania tovaru.

C. Newslettery (obchodné oznámenia)

Pokiaľ ste nakupujúci zákazník a nezakázali ste nám to pri nákupe, použijeme vašu e-mailovú adresu pre rozosielanie našich noviniek.

Na základe akého právneho dôvodu?
Umožňuje nám to ust. § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali.
Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?
10 rokov od vášho posledného nákupu. Zo zasielania obchodných oznámení sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás kontaktujte na e-maile: info@ionickiss.sk

II. Kto má prístup k údajom?

Vaše dáta zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré sa k dátam dostanú preto, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:
• prevádzkovateľ e-shopovej platformy Shoptet (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČO 289 35 675, spoločnosť je zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B vložka 2
• spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru – Central Warehouse Solution s.r.o., PPL Group, General Logistics Systems, Česká pošta a.s., Zásielkovňa s.r.o.
 
Osobné údaje spracovávame iba na území Európskej únie.

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

V našej spoločnosti nemáme menovaného poverenca pre ochranu osobných údajov.

V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracovania či profilovania.
Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@ionickiss.sk alebo zavolajte na tel. č. +420 774 642 350.

IV. Používanie súborov cookies

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.
Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.
Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:
• Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
• Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s vaším predchádzajúcim súhlasom.
• Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s vaším predchádzajúcim súhlasom.
 
Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.
Používané súbory cookies:

Názov/vydavateľ cookies

Účel / popis cookies 

Doba trvania

CookiesOK 

Súhlas s použitím cookies

14 dní 

externalFontsLoaded 

Pomáha s načítaním fontov

1 mesiac 

informationBanner 

Informačný pruh

24 hodín

pcart 

Hash spájajúci používateľa s jeho aktuálnym uloženým košíkom

1 mesiac 

PHPSESSID 

Cookie generované aplikáciami na základe PHP jazyka. Ide o všeobecný identifikátor používaný na udržiavanie premenných užívateľských relácií.

Pri ukončení návštevy

SRV_ID 

Interné informácie na zabezpečenie vysokej dostupnosti

Pri ukončení návštevy

_ga 

Tento názov súboru cookie je spojený s Google Universal Analytics – čo je aktualizácia bežnejšie používanej analytickej služby Google. Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie jedinečných používateľov priradením náhodne vygenerovaného čísla ako identifikátora klienta. Používa sa na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách a kampaniach pre analytické prehľady stránok.

2 roky 

_gid 

Tento súbor cookie je nastavený službou Google Analytics. Ukladá a aktualizuje jedinečnú hodnotu pre každú navštívenú stránku a používa sa na počítanie a sledovanie zobrazenia stránok.

24 hodín 

_gat_UA-159938727-1 

Ide o súbor cookie typu vzor nastavený službou Google Analytics, kde prvok vzoru v názve obsahuje jedinečné identifikačné číslo účtu alebo webu, ku ktorému sa vzťahuje. Ide o variant súboru cookie _gat, ktorý sa používa na obmedzenie množstva dát zaznamenaných spoločnosťou Google na webových stránkach s vysokým objemom návštevnosti.

1 minúta 

YSC 

Tento súbor cookie je nastavený službou YouTube na sledovanie prezerania vložených videí.

Pri ukončení návštevy

IDE 

Tento súbor cookie je nastavený spoločnosťou Doubleclick a poskytuje informácie o tom, ako koncový používateľ používa webovú stránku, a akúkoľvek reklamu, ktorú koncový používateľ mohol vidieť pred návštevou uvedenej webovej stránky.

1 rok 

VISITOR_INFO1_LIVE 

Tento súbor cookie nastavuje Youtube, aby sledoval užívateľské preferencie pre videá YouTube vložené do stránok; môže tiež určiť, či návštevník webu používa novú alebo starú verziu rozhrania Youtube.

Pri ukončení návštevy

_gcl_au 

Používa Google AdSense na experimentovanie s účinnosťou reklamy na webových stránkach využívajúcich ich služby. Pomáha sledovať konverzie zákazníkov.

3 mesiace

_gat_gtag_UA_159938727_1 

Tieto súbory cookie sú nastavené spoločnosťou Google Analytics. Pomáhajú mapovať interakciu užívateľov s našimi webovými stránkami. Samotné súbory cookie sa používajú na uloženie informácií o tom, čo užívateľ vykonal na predchádzajúcich stránkach a interakcie s našimi webovými stránkami.

1 minúta 

language 

Detekuje a ukladá užívateľské preferencie ohľadom použitého jazyka (sk).

1 rok 

previousUrl 

Pomáha obnoviť naposledy navštívenú stránku.

Pri ukončení návštevy

_fbc 

Identifikátor prehliadača vrátane časového údaja. Identifikuje prehliadač na účely overenia prihlásenia.

 

_fbp 

Identifikátor prehliadača vrátane časového údaja. Identifikuje prehliadač na účely overenia prihlásenia.

 

_hjid 

Štatistické cookie od Hotjar slúžiace na uloženie unikátneho ID používateľa. Zaisťuje, že dáta z následných návštev rovnakého webu budú priradené rovnakému ID užívateľa.

1 rok 

_hjSessionUser 

Štatistické cookie od Hotjar slúžiace na uloženie unikátneho ID používateľa. Zaisťuje, že dáta z následných návštev rovnakého webu budú priradené rovnakému ID užívateľa.

1 rok 

_hjCachedUserAttributes 

Sledovanie návštev a prevádzky na webe.

1 deň

 

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.
Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:
• Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies  
• Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs  
• Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies  
• Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac  
• Opera - https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/  
• Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles  

V. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

Pokiaľ si myslíte, že s dátami nenakladáme správne, máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, prípadne sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.

Tieto podmienky sú účinné od 1.1.2022