Správna starostlivosť o kefky IONICKISS

Návrhová plocha 1

Pravidelná základná starostlivosť o kefky IONICKISS zabraňuje premnoženiu baktérií na ich povrchu a významne predlžuje ich životnosť.

Kefky IONICKISS sú určené na používanie a skladovanie v prostredí kúpeľní a sú teda do istej miery vlhku a vode odolné. Avšak skladovanie na konštantne mokrom umývadle nesvedčí ani materiálom, z ktorých sú vyrobené, ani batériám, ktoré obsahujú. Kefky IONICKISS obsahujú rôzne typy batérií, sú teda elektrozariadením, a podľa toho je potrebné pristupovať aj v starostlivosti o ne.

Základné pravidlá starostlivosti o zubné kefky IONICKISS ORIGINAL:

  • Po použití kefky pravidelne (aspoň 1x týždenne) odoberte výmennú hlavicu, odstráňte prípadné nečistoty a utrite vodiacu titánovú tyčinku do sucha. Takto rozloženú kefku nechajte voľne preschnúť.
  • Pokiaľ používate zubnú pastu, venujte zvýšenú pozornosť hygiene kefky spomínanej v predchádzajúcom bode. Ak nedôjde k dôkladnému očisteniu od zubnej pasty, tá potom zatvrdá a znemožňuje výmenu hlavice a môže tak poškodiť zámok medzi hlavicou a telom kefky.
  • Skladujte kefku na suchom mieste vašej kúpeľne.
  • Predchádzajte jej pádu.
  • Kontrolu funkcie batérie stlačením tlačidla vykonávajte približne 1x týždenne. Častejšou kontrolou zbytočne zvyšujete rýchlosť vybíjania batérie.

 

Základné pravidlá starostlivosti o zubné kefky IONICKISS IONPA:

  • Po použití kefky pravidelne (aspoň 1x týždenne) odoberte výmennú hlavicu, odstráňte prípadné nečistoty a utrite vodiacu titánovú tyčinku do sucha. Takto rozloženú kefku nechajte voľne preschnúť.
  • Pokiaľ používate zubnú pastu, venujte zvýšenú pozornosť hygiene kefky spomínanej v predchádzajúcom bode. Ak nedôjde k dôkladnému očisteniu od zubnej pasty, tá potom zatvrdá a znemožňuje výmenu hlavice a môže tak poškodiť zámok medzi hlavicou a telom kefky.
  • Skladujte kefku na suchom mieste vašej kúpeľne.
  • Predchádzajte jej pádu.
  • Kefku IONPA HOME dobíjajte v dokovacej stanici iba vo chvíli, keď to vyžaduje stav batérie. Kontinuálne dobíjanie batériám typu li-ion neprospieva a znižuje dokonca ich životnosť.

 

Pokiaľ dlhšiu dobu nepoužívate kefku IONPA TRAVEL alebo sterilizačné puzdro UV CASE, vyberte z nich batériu. Predídete tak jej skorodovaniu a prípadnému poškodeniu zariadenia.